شهرستان بافت ومعرفي كليشهرستان بافت
شهرستان بافت با مسافتی حدود 13162 کيلومتر مربع وسعت، در ارتفاع 2250 متری از سطح دريا و در 29,17 عرض شمالی و 56,36 طول شرقی واقع شده است. بافت از لحاظ ارتفاع دومين شهر بلند ايران محسوب می گردد. جمعيت اين شهر بر طبق آخرين آمار رسمی، 131567 نفر است. در مورد قدمت بافت آثار يافت شده ی فراوانی همچون موارد موجود در تپه يحيی تمدنی چند هزار ساله را نشان می دهد. تپه يحيی تنها منطقه از مناطق باستانی بافت است که تاکنون مطالعات رسمی بر روی آن صورت گرفته است. اين مطالعات و کاوش ها توسط پروفسور کارلووسکی به همراه گروهی از دانشگاه هاروارد آمريکا در سال 1967 ميلادی انجام شده است. اين محققان تپه يحيی را قديمی ترين مرکز سکنی در شرق ايران دانسته اند و آزمايش های کربن 14 که از سوی آنها صورت گرفته عمر اين منطقه را حدود 8500 سال ذکر می کند. هنر معماری، ساختمان سازی و تراشيدن سنگ در تمدن بافت بسيار شگفت انگيز می باشد. انتخاب سنگ و رعايت دقيق تقارن هندسی در حجاری سنگ ها از عجائب تفکر افراد ساکن در اين منطقه به شمار می رود. کشف "مجسمه ی دو گانه" که از سنگ "تالک" تراشيده شده، توسط گروه کاوشگر دانشگاه هاروارد آمريکا، در نوع خود بی نظير بوده و مشابه آن در هيچ يک از مراکز باستانی ديگر يافت نشده است. سمبل دوگانگی مجسمه گواه آن است که ساکنان هزاره ی پنجم قبل از ميلاد در تمدن بافت به اهميت متقابل زن و مرد، توليدمثل و امرار معاش پی برده و نهايتا معتقد به مساوات بين اين دو جنس بوده اند. همچنين لوحه های گلی که حين کاوش در تمدن بافت بدست آمده، حاوی مطالبی به خط قبل از عيلام بودند و آزمايشات کربن 14، قدمت اين دست نوشته ها را به حدود 5400 سال قبل می رساند. اين تاريخ درست 400 سال قديمی تر از کهن ترين نمونه خط بدست آمده در جهان بوده و فرضيه ای را که طبق آن سومريان خط را در اوايل هزاره ی سوم قبل از ميلاد اختراع نموده اند، به شدن زير سوال می برد. حدود پنج جلد کتاب و چندين مقاله توسط گروه کاوشگر تمدن بافت در آمريکا انتشار يافته است. نمونه خط هايی که از تمدن بافت توسط اين محققين بدست آمده، از نمونه خطوط تمدن های بين النهرين، شوش و مصر به مراتب قديمی تر می باشد و ترجمه ی يکی از لوح های گلی تمدن بافت از تحويل احشام به عنوان ماليات به دولت مرکزی سخن می گويد و لوحه ی ديگری از توزيع بذر ذرت توسط دولت مرکزی به زارعان در فصل کاشت خبر می دهد. قديمی ترين نشانه ای که از شهر بافت در متون تاريخی ديده شده مربوط به دوران حکومت آل بويه (قرن چهارم هجری) است که در آن زمان از اين منطقه به نام اقطاع نام برده شده است. نويسنده ی کتاب "بستان السياحه" فلسفه نامگذاری آن را واگذاری آن از طرف آل بويه به فرزندانشان به نام "اقطاع" می داند. برخی از آثار باستانی بافت عبارتند از: تپه يحيی، قلعه خبر، قلعه سنگی، تپه مهره ای، قلعه گوشک. بافت دارای گردشگاه ها و مناطق خوش آب و هوای فراوانی نيز هست که خبر(شاه ولايت)، چشمه عروس، عشق آباد و هنزا (Hanza) از آن جمله اند. از جمله جاذبه های طبيعی بافت می توان به غار آتشفشانی "ترنگ" (Torung) که بزرگ ترين و طويل ترين غار استان کرمان به شمار می رود و غار "شب پره" واقع در دره ی شب پره نيز اشاره کرد. سوغاتی های مهم اين شهر شامل گردو، زيره، عسل، فراورده های لبنی و انواع گليم و قاليچه می باشد.

 

 


شاخصهاي مهم در منابع طبيعي منطقه


شهرستان بافت داراي دو نوع آب و هوا ميباشد آب و هواي گرمسيري كه شامل ارزوئيه شاهماران صوغان وكيل آباد و مناطق جنوبي شهرستان بوده و مناطق داراي آب و هواي سردسيري كه در نواحي شمالي شهرستان واقع شده اند شهرستان مذكور داراي 350000 هكتار جنگل 900957 هكتار مرتع ميباشد خوشبختانه بدليل وضعيت خاص آب و هوايي و تو پو گرافي منطقه فوق فاقد عرصه هاي بياباني ميباشد مراتع شهرستان به دو بخش ييلاقي و قشلاقي تقسيم مي گردند توليد علوفه در مرتع شهرستان بافت حدود 150 كيلوگرم بوده و از مجموع 350000 هكتار جنگل شهرستان 20000 هكتار آن انبوه 150000 هكتار آن تنك و 180000 هكتار آن مخروبه ميباشد اقتصاد خانواده هاي روستائي و عشايري شهرستان بافت بر مبناي استفاده از منابع طبيعي و عمدتا جنگل متكي ميباشد.

ويژگيهاي مهم منابع طبيعي منطقه


وجود تنوع اقليمي در شهرستان مذكور باعث وجود تنوع پوشش گياهي گرديده جنگلهاي وسيع و انبوه منطقه داراي پوشش باارزشي از درختان بنه بادام كوهي ارس كيكم كنار زيتون وحشي و... ميباشد كه در اين ميان توليد ميوه بنه و بادام كوهي از سطح جنگلهاي شهرستان حدود 15 ميليون كيلوگرم بوده كه از نظر درامدي 15 ميليارد ريال نصيب روستائيان و عشاير منطقه مي شود بر اين اساس ارزش حفظ جنگل در ميان مردم بافت از ديرباز امري پذيرفته شده تلقي مي گردد و خوشبختانه زمينه مردمي مناسبي جهت اين امر در منطقه وجود دارد همچنين وجود حيات وحش در جنگلهاي منطقه بخصوص در منطقه خبر و راور ويژگي ارزنده منطقه بوده كه از جنبه اكوتوريسم بسيار مناسبي نيز برخوردار است


اهم مسائل و مشكلات شهرستان


وجود دام بيش از حد ظرفيت مراتع
بوته كني توسط عشاير جهت تأمين سوخت
نا كافي بودن تعداد پايگاههاي حفاظتي در جنگلهاي منطقه با توجه به ارزش بالاي اقتصادي جنگل در شهرستان مذكور
عدم وجود امكانات و اعتبارات كافي به منظور اجراي طرحهاي منابع طبيعي
عدم تخصيص تسهيلات بانكي به مجريان طرحهاي مرتعداري و مشاركت مردمي
عدم وجود تناسب ميان نيروهاي موجود و حجم عمليات در سطح شهرستان بطوريكه از مجموع 30 پست سازماني شهرستان بافت در حال حاضر تنها 11 پست آن اشغال ميباشد.


قابليتهاي رشد و توسعه در شهرستان


شهرستان بافت داراي غناي بسيار بالايي از نظر منابع طبيعي است از ديرباز مردم منطقه ارزش جنگل و مرتع و نقشي كه اين منابع در زندگي اقتصادي آنها دارند را نيك مي دانستند وجود گياهان دارويي بسيار متنوع در منطقه مجموعه جالبي از قابليت غير علوفه اي مرتع در شهرستان را به نمايش مي گذارد مردم نيز هنوز به ارزش استفاده از گياهان دارويي پايبند هستند و چنانچه در اين بخش مطالعه كافي و سرمايه گذاري در خور توجه اي صورت پذيرد ميتوان حداقل در بالا بردن سطح زندگي روستائيان و عشاير منطقه تاثير مثبتي را گذاشت شايد باارزش ترين گياهان دارويي منطقه در حال حاضر كه بطور وسيع مورد بهره برداري قرار مي گيرد ريشه شيرين بيان باشد پودر وعصاره ريشه شيرين بيان در صنايع داروسازي كاربرد وسيعي دارد چنانچه بتوان كارخانه فرآوري محصول مذكور را در منطقه ايجاد كرد ضمن اينكه ارزش افزوده ريشه شيرين بيان نصيب مردم منطقه ميگردد ميوه بنه و بادام كوهي با توجه به ارزش اقتصادي بالاي آن و بهره برداري وسيع توسط مردم مي طلبد كه در زمينه راه اندازي كارخانه اي جهت استهصال روغن اين محصول كه ارزش دارويي و خوراكي دارد مطالعه و اقدام گردد.


ارائه راهكارهاي مناسب در زمينه حل مشكلات


تهيه و اجراي فني طرحهاي مرتعداري
تبديل ديمزارها كم بازده به باغات ميوه در قالب طرح طوبي
آموزش فراگير و ايجاد علاقه در مردم نسبت به حفظ طبيعت
بكارگيري دانش بومي عشاير در مديريت مرتع
هدايت طرح اسكان عشاير بطور فني
الويت دادن به اجراي طرحهاي مشاركت مردمي با توجه به قابليت بالاي شهرستان
تخصيص اعتبارات عمراني مناسب و تسهيلات بانكي به مجريان طرحها و تكميل پستهاي مصوب سازماني اداره منابع طبيعي شهرستان بافت
اجراي طرح تأمين سوخت جهت عشاير به منظور جلوگيري از بوته كني و تخريب مراتع

 / 2 نظر / 43 بازدید
Reza Boozarjomehri

مهدی

وبتون عالیه ولی چرا نمیشه کپی کرد واسه پایانامه میخوام