ليست مدارس متوسطه عمومي دخترانه بافت

رديف نام دبيرستان منطقه آدرس تلفن1 شهريور 17 ----- خيابان امام خميني

3900

2

7تير

----- كيسكان ---- 3 امامت ----- خيابان آيت الله سعيدي كوچه عمل

3200

4

بهياري

----- خيابان امام

---

5

تربيت

----- خيابان چمران كوچه شهيد سلطاني 20256 حكمت ----- خيابان شهيد مفتح جنب دبيرستان 17شهريور 27947 خاتم الانبياء ----- خيابان امام 32968

رضوان

----- خيابان اميركبير 35739 رفعت ----- آهوئيه ----10 شريعت ----- خيابان امام خميني 342611 شهيد بزنجان ----- بزنجان ----12 شهيدرجايي ----- بزنجان 320613 شهيد مطهري ----- خيابان آيت الله سعيدي كوچه عمل 320014 شهيد باهنر ----- گوغر-اميرآباد 329015 فاطميه ----- پتكان دهسر ----16 نرجس ----- خبر ---- 

ليست مدارس متوسطه عمومي پسرانه بافت

رديف نام دبيرستان منطقه آدرس تلفن1 آزادگان ----- بلوار شهيد بهشتي 27962 آيت الله خامنه اي ----- خيابان طالقاني غربي 38003 آيت الله غفاري ----- خبر ----4 امام خميني ----- خيابان امام كوچه هلال احمر 29195 راهيان نور ----- خيابان امام ----6 شهيد بهشتي ----- خيابان شهيد ايرانپور 20097 شهيد چمران ----- بزنجان ----8 شهيد مفتح ----- گوغر 32389 علامه طباطبائي ----- مسير سيرجان جنب مهمانسراي معدن اسفندقه 209610  علامه حلي ----- خيابان طالقاني غربي 380012 معرفت ----- خيابان امام 254813 مقداد ---- طرنگ ----&nbs

/ 2 نظر / 101 بازدید
Alireza Baniasad

ای ول

سميه

متاسفانه اين کتابخانه ها جز کتاب رمان وکتاب داستان برای کودکان کتاب مناسب ندارد