به نام خالق زيبايها

ما از ديار بافت می گوييم                 از سرزمين باغ های سبز 

 

خلد برين نمونه جنت سرای بافت          تنگ آمد فضای جهان از فضای بافت

با آن لطافت ، آب و هوای بهشت عدن       كی همسری نموده با آب و هوای بافت                                             

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید