/ 2 نظر / 6 بازدید

با سلام خدمت مهدی امینی عزیز -از این همه نمک نشناسی جنابعالی در خصوص زادگاه پدری خود حیرت زده شدم .بخصوص اینکه خود شما همه واقعیات را در خصوص شهرستان میبینید وچشمتان را به روی آنها بسته اید آنهم به خاطر ملاحظات حزبی وجناحی .خود شما هم میدانید که بزرگترین ضربه را از دوران تصدی آقای پیش بین منطقه بزنجان ومردم مظلوم آن چشیده اند . وتنها عایدشان سو’ استفاده چندین نفر انگشت شمار که از سراسر شهرستانند نه بزنجان .متاشفانه با این وجود نه تنها روشنگری نمیکنید بلکه آتش به دیگ اختلافات میزنید .خدمت دیگر همشهریان هم عرض میکنم قدمت وپیشینه بزنجان از اکثریت نقاط شهرستان بیشتر است وحتی در تمام کشور از قدیم الایام بافت را به نام بزنجان میشناسند واین برکسی پوشیده نیست .بازار 700 ساله بزنجان -چنارهای 2500 ساله ورونق بی سابقه ای که داشته واثری از آنها نیست .کاش حقایقها را میگفتید تا بدانند که 16 سال نمایندگی پیش بین چیزی جز بد بختی وتهمت برای بزنجان وبزنجانیها نداشت .کاش میگفتید که امامزاده مظلوم بزنجان قربانی همین مباحث حزبی وجناحی شد بزرگواری که اگر با این همه کرامت وبزرگواری در هر کجای ایران بود مقامی بالاتر از حال داشت