تقسیمات شهرستان بافت

 

تقسیمات شهرستان بافت

شهرستان

بخش

کد بخش

دهستان‌ها

نقاط شهری

بافت

ارزوئیه

رابر

مرکزی

655

656

657

ارزوئیه – صوغان – وکیل آباد

جواران – رابر – سیه بنوئیه – هنزا

بزنجان – خبر – دشتاب – دهسرد – فتح آباد – کیسکان – گوغر

ارزوئیه

رابر

بافت – بزنجان

 

لیست اسامی  روستاهای شهرستان بافت

      جواران صوغان ارزوئیه     اسلام اباد/میخانه بنه نرگس اب نی /بادام شولو     اسماعیل اباد ابراهیم اباد ابکرایه     پیریکه اشین سفلی الله اباد/الله ابادده شیخ     باغوییه اشین علیا باغویه     باغ والی چاه افتخار پیربیابانی     باغ مور حسین اباد1 توکل اباد     پیلوییه دشت ده تیرفت     تیتوییه سرخان حسن ابادقراری     جواران گزبر حیدراباد     حسین آباد1 نراب دولت اباد     خاتون اباد دره مورتی ده نو     دریایی نصرت ابادسه دانگه رحمت اباد     زیارتگاه شهرک علی اباد سورمندی     سرخاب هوراب شاداب     شیلاب اسلام اباد شورک     گناجان علیا امیراباد1 علی اباد     گناجان سفلی باغان قاسم اباد     گودرز باغ زعیما قلات نارو     محموداباد بریچ کریم اباد     محمودی1 پرنت اباد گیهوئیه     مرجان حیدراباد محموداباد     مظفر آباد1 خیراباد مهراباد     مقبلک دروئیه قادراباد     ناصراباد ده گوشه شورک پائین     هونی دهان شیخ عبدالله     جعفراباد سغنگ ایزداباد     رشک اباد سنگ چشمه 2 عباس قارئ     زمین انجیر سنگ چشمه 1 حسین اباد     کمونوئیه فتح اباد ده شیخ     کلدان گچین محمداباد     کلدان ناصری جنت اباد     کلدانوئیه والی اباد خرم اباد     گزوییه علیا حسن اباد علی ابادشمشیربر     مظفر آباد2 چک چک قنات سفید     جنت اباد عباس ابادافسری ابگرم     زیلدون سیدعلی شهیدی رحیم اباد     گردون علیا امامزاده زکریا ادوری     گریشان وکیل اباد پده     اببادگی شکی ابکرکوییه تنبوله     دهنو1 ارگ قایم اباد     ششتو جنجوئیه مراداباد     محمودی2 چاه بغل موردوییه     شیب علی درباغ حسن اباد/حسن ابادسنگ مکی     شاه منصور دهنو علی ابادقطب الدین /تخت خواجه بال     محمداباد رحیم اباد اسلام اباد     نسیل در عوض اباد رابر     تیلینوئیه قدمگاه امیرالمولنین گودگزی 1     رضوئیه قلعه نو اسکر     حسین آباد2 وکیل اباد اشیرکش     پلنگی همت اباد براحمد     تنگل هونی اکرم حیدری20 پشم کوئیه     ادوری علیا نصیراباد تلمبه نصیراباد پیرچنار     ادوری سفلی سلطان اباد پیرکهکم     خرم اباد اراضی قلعه نو تذرج     پیلوئیه ابراهیم اباددشت بر چنارگدوئیه     پشت پران ابکارعشایرگروه25 خانیان     علی اباد سیه بنوئیه خیدر     ابراهیم اباد اشکان درب چنار     چاله ایرجیه دره بیدان     دختک باب بیدان

/ 4 نظر / 164 بازدید
خوارزمی

البته یکی از عوامل عدم پیشرفت را می توان توجه بیش از حد نماینده محترم شهرمان و لطف ایشان نسبت به زادگاهش دانست

نصيری

مهمترين عامل در حال پيشرفت شهرستان بافت را می توان پی گيری های صادقانه و مجدانه نماينده ولايی شهرستان احمد پيش بين دانست.

اسحاق

به نظر من علل عدم پیشر فت بافت جنا ب اقای پیشبین است

سعیدی

متاسفم برای چنین شهری به قول خودشون30سال ازانقلاب کاملا باکشون می گذره هنوزیک خیابان درست نتوانسته اند بسازند خوشحالند ازنظرسیاسی درسطح بالا هستندکارروزانه جمیع ادارات برای همکاری با شهرداری-اشغال داری-فقط برای جابجا کردن چند جدول از این خیابان به ان خیابان است بعد نیز در تیتر روزنامه به حساب مستقل شهرشان بزرگ می نویسند بزرگترین دستاوردهای شهرستان بافت بعداز 30سال از انقلاب نکبتبار-از نماینده قبلی ناراضی بودند اقای شایسته شهر ثابت کردکه ازقبلی خرتراست-